Θυγατρικές Εταιρείες / Συμμετοχές

IGI Poseidon S.A.

IGI Poseidon S.A.

Η εταιρεία IGI Poseidon S.A. (Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Ιταλίας / ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 2008. Στην Εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ συμμετέχουν ισομερώς η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και η ιταλική EDISON S.p.A.

Η εν λόγω εταιρεία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη λειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας (IGI Poseidon) καθώς και του αγωγού Eastern Mediterranean Pipeline (East Med).

Επίσης η εταιρεία συμμετέχει ως μέτοχος με ποσοστό 50% στο έργο του Ελληνο-Βουλγαρικού Διασυνδετήριου Αγωγού (IGB) – βλέπε σχετική ενότητα.

Ο διαδικτυακός τόπος της εταιρείας είναι: www.igi-poseidon.com

ICGB AD

ICGB AD

Η εταιρεία Interconnector Greece Bulgaria AD (ICGB AD) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2011. Στην εταιρεία συμμετέχουν ισοµερώς η Ελληνική Εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ και η Βουλγαρική κρατική Εταιρεία BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD (BEH EAD). Στην Εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ συμμετέχουν ισομερώς η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.και η ιταλική EDISON S.p.A.

Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την κατασκευή του νέου αγωγού διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας (IGB), δίνοντας στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέες πηγές προμήθειας φυσικού αερίου. Ο αγωγός θα έχει ως σημείο εκκίνησης την Κομοτηνή και θα καταλήγει στην Stara Zagora της Βουλγαρίας.

Η φάση κατασκευής του έργου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020, ενώ η έναρξη λειτουργίας του προσδιορίζεται για τον Ιούλιο του 20218. Η Τελική Επενδυτική Απόφαση ελήφθη στις 10 Δεκεμβρίου 2015.

Ο διαδικτυακός τόπος της εταιρείας είναι: www.icgb.eu