Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB)

Το Έργο του Ελληνο-Βουλγαρικού Διασυνδετήριου Αγωγού (IGB) αποτελείται από έναν αγωγό μήκους περίπου 182 χλμ. (εκ των οποίων περίπου 31 χλμ. βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας), καθώς και τις αναγκαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (Μετρητικοί Σταθμοί, βανοστάσια, Κέντρο Λειτουργίας). Με σημείο εκκίνησης την Κομοτηνή, ο αγωγός θα καταλήγει στη Stara Zagora αντίστοιχα, συνδέοντας τα δίκτυα Φυσικού Αερίου Ελλάδος και Βουλγαρίας, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα της αντίστροφης ροής (reverse flow). Προβλέπεται επίσης η διασύνδεσή του με τον αγωγό TAP. Ο αγωγός IGB έχει αρχική δυναμικότητα 3 δισ. κυβ. μέτρα φυσικού αερίου (φ. α.) ετησίως, με δυνατότητα αύξησής τους στα 5 δισ. κυβ. μέτρα φ. α. ετησίως με την κατασκευή Σταθμού Συμπίεσης.

Σημειώνεται ότι, τόσο η Ελλάδα, όσο και η Βουλγαρία, υποστηρίζουν ενεργά το Έργο χαρακτηρίζοντάς το ως έργο εθνικής σημασίας, και δημοσίου συμφέροντος (Ελλάδα: Νόμος 4001/2011, Άρθρο 176, Βουλγαρία: Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου No 452 της 07.06.2012), ενώ στις 10 Οκτωβρίου 2020 υπεγράφη η Διακυβερνητική Συμφωνία για το έργο από τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας, Κωστή Χατζηδάκη και από την Υπουργό Ενέργειας της Βουλγαρίας, Temenuzhka Petkova.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέταξε το Έργο στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest – PCIs) της ισχύουσας λίστας (4η λίστα) βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 347/2013. Επίσης, το Έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των έργων προτεραιότητας της πρωτοβουλίας για την Ενεργειακή Διασύνδεση των χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity – CESEC).

Κατά το 2018, η ΕΕ ενέκρινε τη συμβατότητα του οικονομικού σχεδιασμού του έργου καθώς και του φορολογικού του καθεστώτος, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Αναμένεται να χορηγηθούν συνολικές επιχορηγήσεις ύψους 84 εκατ. € από το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ - EEPR) και τα Διαρθρωτικά Ταμεία Βουλγαρίας (European Structural & Investment Funds - ESIF). Επιπρόσθετα, οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χορήγησαν στον αγωγό καθεστώς Εξαίρεσης από την πρόσβαση Τρίτων μερών (TPA Exemption).

Η Τελική Επενδυτική Απόφαση για την υλοποίηση του Έργου IGB ελήφθη στις 10 Δεκεμβρίου 2015. Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των σχετικών Διεθνών Διαγωνισμών, τον Μάρτιο του 2019, ανατέθηκαν οι υπηρεσίες Owner’s Engineer- Υπηρεσίες Διοίκησης Έργου, Επίβλεψης (Supervision) και Επιθεώρησης (TPI) -, ενώ τον Μάιο 2019 ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί και ανατέθηκαν οι υπηρεσίες για την Προμήθεια Σωλήνων και την Εργολαβία Κατασκευής (EPC - Engineering Procurement & Construction).

Στις 22 Μαΐου 2019, έλαβε χώρα στο Κίρκοβο της Βουλγαρίας η τελετή έναρξης κατασκευής. Οι εργασίες κατασκευής προχωρούν και το έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούλιου του 2021.