Προφίλ ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων Α.Ε.

Η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, η νεοσύστατη εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε σε συνέχεια της απόσχισης του κλάδου διεθνών έργων από τη ΔΕΠΑ, περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες για την ανάπτυξη, διαχείριση, εκμετάλλευση και κατασκευή διασυνοριακών ενεργειακών έργων φυσικού αερίου ή και άλλων μορφών ενέργειας, πλην αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών. Προσανατολισμένη στο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης, η εταιρεία προωθεί παράλληλα έργα υποδομών βιοαερίου, υδρογόνου καθώς και εγκαταστάσεων αποθήκευσης, ενώ επιδιώκει διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες, με στόχο την ανάπτυξη νέων διεθνών δραστηριοτήτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Με στόχο να συμμετέχει η Ελλάδα στην αναμενόμενη ανάπτυξη της περιφερειακής αγοράς και στη συνδιαμόρφωση των σχετικών εξελίξεων καθώς και να συμβάλλει στην αναβάθμιση του ρόλου της χώρας ως ενεργειακός κόμβος, η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με παραγωγούς και καταναλωτές φυσικού αερίου ή και άλλων εναλλακτικών μορφών ενέργειας, με στόχο την κατοχύρωση των αναγκαίων ποσοτήτων που θα επιτρέψουν τη βιωσιμότητα των διεθνών έργων αλλά και διασφαλίσουν την επαρκή και ανταγωνιστική τροφοδοσία τόσο της ελληνικής όσο και της περιφερειακής αγοράς.

Επιπλέον, η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ παρακολουθεί συστηματικά τις τάσεις σε διεθνές επίπεδο και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου και διαχείρισης έργων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, μεταφέροντας την επιστημονική γνώση και εμπειρία των στελεχών της τόσο σε τεχνικά, οικονομικά και ρυθμιστικά θέματα στον τομέα της ενέργειας. Στη ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, μέσω της ισομερούς κοινοπραξίας με την ιταλική Edison στην ελληνική εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. (IGI Poseidon), υπάγεται το σύνολο των συμμετοχών σε διεθνή έργα, και συγκεκριμένα:

Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB)

Το Έργο του Ελληνο-Βουλγαρικού Διασυνδετήριου Αγωγού (IGB), που υλοποιείται από την ICGB AD με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας (50% ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – 50% BEH EAD), αποτελείται από έναν χερσαίο αγωγό μήκους περίπου 182 χλμ. (εκ των οποίων περίπου 31 χλμ. βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας), καθώς και τις αναγκαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.

Με σημείο εκκίνησης την Κομοτηνή, ο αγωγός θα καταλήγει στη Stara Zagora αντίστοιχα, συνδέοντας τα δίκτυα Φυσικού Αερίου Ελλάδος και Βουλγαρίας, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα της αντίστροφης ροής (reverse flow). Προβλέπεται επίσης η διασύνδεσή του με τον αγωγό TAP. Ο αγωγός IGB έχει αρχική δυναμικότητα 3 δισ. κυβ. μέτρα φυσικού αερίου (ΔΚΜ φ.α.) ετησίως, με δυνατότητα αύξησής τους στα 5 ΔΚΜ φ.α. ετησίως με την κατασκευή Σταθμού Συμπίεσης. Το έργο αποτελεί τον πρώτο κρίκο μιας αλυσίδας αγωγών, που θα μπορούσε να φθάσει στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, διασυνδέοντας εθνικά δίκτυα μεταφοράς φ.α. και δημιουργώντας τον Κάθετο Διάδρομο (Vertical Corridor). Η κατασκευή του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2021. Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως εθνικής σημασίας και δημοσίου συμφέροντος ενώ η κατασκευή του συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε.

Διασυνδετήριος Αγωγός Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed)

Ο διασυνδετήριος αγωγός Eastern Mediterranean (EastMed), ο οποίος επεκτείνεται σε μήκος περίπου 1.900 χιλιομέτρων, με σχεδιαζόμενη αρχική δυναμικότητα 10 ΔΚΜ φ.α. ετησίως έχει ως στόχο την απευθείας μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Φυσικού Αερίου, μέσω της Κύπρου και της Ελλάδας. Η ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. και οι Μέτοχοι της Εταιρείας υλοποιούν μια ταχεία προσέγγιση ωρίμανσης του έργου, αποσκοπώντας στην πλήρωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (FID) εντός 2 – 3 ετών. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα ανατέθηκαν οι συμβάσεις για των εκπόνηση των Μελετών Εφαρμογής (FEED) για τα χερσαία και υποθαλάσσια τμήματα του έργου και για τη διεξαγωγή της Λεπτομερούς Υποθαλάσσιας Έρευνας (DMS) ενώ θα ακολουθήσει η ανάθεση των Μελετών Περιβαλλοντικών & Κοινωνικών Επιπτώσεων για τα αντίστοιχα τμήματα. Τέλος, προχώρησε στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού μέσω της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την προεπιλογή δύο υποψηφίων αναδόχων, με αντικείμενο τον λεπτομερή σχεδιασμό, την προμήθεια υλικών, την κατασκευή, την εγκατάσταση και το pre-commissioning του αγωγού (EPCI). Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως εθνικής σημασίας και δημοσίου συμφέροντος ενώ η φάση ανάπτυξης του συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε.

Ο Αγωγός ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Poseidon)

Ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας – Ιταλίας ΠΟΣΕΙΔΩΝ, με αρχική δυναμικότητα 12 ΔΚΜ φ.α. ετησίως και δυνατότητα επέκτασης σε 20 ΔΚΜ φ.α. ετησίως, ο οποίος διασυνδέεται με τον αγωγό EastMed στο Φλωροβούνι Θεσπρωτίας, αποτελείται από δύο τμήματα: το χερσαίο τμήμα μήκους περίπου 760 χλμ. που ξεκινά από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στους Κήπους και διασχίζοντας τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου, καταλήγει στις ακτές της Θεσπρωτίας, και το υποθαλάσσιο τμήμα του έργου, με μήκος περίπου 210 χλμ. το οποίο συνδέει τις Θεσπρωτικές ακτές με το Ότραντο της Ιταλίας. Έχουν ολοκληρωθεί τόσο οι κύριες μελέτες όσο και το μεγαλύτερο μέρος της αδειοδοτικής διαδικασίας. Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως εθνικής σημασίας και δημοσίου συμφέροντος ενώ η φάση ανάπτυξης του έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε.