Προφίλ ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων Α.Ε.

Η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, η νεοσύστατη εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε σε συνέχεια της απόσχισης του κλάδου διεθνών έργων από τη ΔΕΠΑ, περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες για την ανάπτυξη, διαχείριση, εκμετάλλευση και κατασκευή διασυνοριακών ενεργειακών έργων φυσικού αερίου ή και άλλων μορφών ενέργειας, πλην αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών. Προσανατολισμένη στο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης, η εταιρεία προωθεί παράλληλα έργα υποδομών βιοαερίου, υδρογόνου καθώς και εγκαταστάσεων αποθήκευσης, ενώ επιδιώκει διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες, με στόχο την ανάπτυξη νέων διεθνών δραστηριοτήτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Με στόχο να συμμετέχει η Ελλάδα στην αναμενόμενη ανάπτυξη της περιφερειακής αγοράς και στη συνδιαμόρφωση των σχετικών εξελίξεων καθώς και να συμβάλλει στην αναβάθμιση του ρόλου της χώρας ως ενεργειακός κόμβος, η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με παραγωγούς και καταναλωτές φυσικού αερίου ή και άλλων εναλλακτικών μορφών ενέργειας, με στόχο την κατοχύρωση των αναγκαίων ποσοτήτων που θα επιτρέψουν τη βιωσιμότητα των διεθνών έργων αλλά και διασφαλίσουν την επαρκή και ανταγωνιστική τροφοδοσία τόσο της ελληνικής όσο και της περιφερειακής αγοράς.

Επιπλέον, η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ παρακολουθεί συστηματικά τις τάσεις σε διεθνές επίπεδο και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου και διαχείρισης έργων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, μεταφέροντας την επιστημονική γνώση και εμπειρία των στελεχών της τόσο σε τεχνικά, οικονομικά και ρυθμιστικά θέματα στον τομέα της ενέργειας.

Ως αποτέλεσμα, έχουμε συγκεντρώσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία με σκοπό να μπορούμε να παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων :

• Συντονισμό και Διαχείριση Έργου
• Υπηρεσίες Αδειοδότησης & Επικοινωνία με τις Αρμόδιες Αρχές
• Διαχείριση Διαγωνισμών και Συμβολαίων Εργολάβου
• Εκπόνηση Τεχνοοικονομικών Μελετών
• Διαχείριση και Εποπτεία κατασκευών
• Ανάλυση Ενεργειακών αγορών και αναγκών
• Εκπόνηση Μελετών Ασφάλειας, Διαχείρισης Κινδύνου
• Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων
• Σχεδιασμό και σύνταξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος , Υγιεινής & Ασφάλειας κλπ.
• Προετοιμασία φακέλου σε συγχρηματοδοτούμενα και ερευνητικά προγράμματα

Στη ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, μέσω της ισομερούς κοινοπραξίας με την ιταλική Edison στην ελληνική εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. (IGI Poseidon), υπάγεται το σύνολο των συμμετοχών σε διεθνή έργα, και συγκεκριμένα:

Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB)

Το Έργο του Ελληνο-Βουλγαρικού Διασυνδετήριου Αγωγού (IGB), που υλοποιείται από την ICGB AD με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας (50% ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – 50% BEH EAD), αποτελείται από έναν χερσαίο αγωγό μήκους περίπου 182 χλμ. (εκ των οποίων περίπου 31 χλμ. βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας), καθώς και τις αναγκαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.

Με σημείο εκκίνησης την Κομοτηνή, ο αγωγός καταλήγει στη Stara Zagora αντίστοιχα, συνδέοντας τα δίκτυα Φυσικού Αερίου Ελλάδος και Βουλγαρίας, ενώ υπάρχει η δυνατότητα της αντίστροφης ροής (reverse flow). Προβλέπεται επίσης η διασύνδεσή του με τον αγωγό TAP. Ο αγωγός IGB έχει αρχική δυναμικότητα 3 δισ. κυβ. μέτρα φυσικού αερίου (ΔΚΜ φ.α.) ετησίως, με δυνατότητα αύξησής τους στα 5 ΔΚΜ φ.α. ετησίως με την κατασκευή Σταθμού Συμπίεσης. Το έργο αποτελεί τον πρώτο κρίκο μιας αλυσίδας αγωγών, που θα μπορούσε να φθάσει στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, διασυνδέοντας εθνικά δίκτυα μεταφοράς φ.α. και δημιουργώντας τον Κάθετο Διάδρομο (Vertical Corridor).

Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2022 και η εμπορική του λειτουργία έχει ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου 2022. Η δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας των αγωγών στα 5 ΔΚΜ φ.α. είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατασκευή και λειτουργία του FSRU στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Η ολοκλήρωση αυτού του έργου υπολογίζεται εντός του 2024.

Διασυνδετήριος Αγωγός Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed)

Ο διασυνδετήριος αγωγός Eastern Mediterranean (EastMed), ο οποίος επεκτείνεται σε μήκος περίπου 2.000 χιλιομέτρων, με σχεδιαζόμενη αρχική δυναμικότητα 10 ΔΚΜ φ.α. ετησίως έχει ως στόχο την απευθείας μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Φυσικού Αερίου, μέσω της Κύπρου και της Ελλάδας. Ο αγωγός έχει δυνατότητα επαύξησης της χωρητικότητας του έως 20 ΔΚΜ φ.α. Η ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. και οι Μέτοχοι της Εταιρείας υλοποιούν μια ταχεία προσέγγιση ωρίμανσης του έργου, αποσκοπώντας στην πλήρωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (FID) εντός 2-3 ετών. Ο αγωγός EastMed βρίσκεται σε ένα ώριμο στάδιο των μελετών εφαρμογής (FEED) οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2023. Ο αγωγός σχεδιάζεται και μελετάται, έτοιμος να μεταφέρει υδρογόνο, σχηματίζοντας έναν νέο διάδρομο ενέργειας από τις μελλοντικές χώρες παραγωγής της ΝΑ Μεσογείου.

Η διαδικασία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2022. Η τεχνική εφικτότατα και η εμπορική βιωσιμότητα του EastMed έχει επιβεβαιωθεί από το 2018 όπου και ολοκληρώθηκε η φάση της μελέτης σκοπιμότητας και επικαιροποιήθηκαν περαιτέρω με βάση τη νέα μελέτη το καλοκαίρι του 2022.

Λόγω της συνεισφοράς στους ενεργειακούς στόχους της Ευρώπης για ασφάλεια εφοδιασμού και διαφορετικών πηγών, το έργο έχει χαρακτηριστεί ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ).

Ο Αγωγός ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Poseidon)

Ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας – Ιταλίας ΠΟΣΕΙΔΩΝ, με αρχική δυναμικότητα 12 ΔΚΜ φ.α. ετησίως και δυνατότητα επέκτασης σε 20 ΔΚΜ φ.α. ετησίως, ο οποίος διασυνδέεται με τον αγωγό EastMed στο Φλωροβούνι Θεσπρωτίας, αποτελείται από δύο τμήματα: το χερσαίο τμήμα μήκους περίπου 760 χλμ. που ξεκινά από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στους Κήπους και διασχίζοντας τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου, καταλήγει στις ακτές της Θεσπρωτίας, και το υποθαλάσσιο τμήμα του έργου, με μήκος περίπου 210 χλμ. το οποίο συνδέει τις Θεσπρωτικές ακτές με το Ότραντο της Ιταλίας. Έχουν ολοκληρωθεί τόσο οι κύριες μελέτες όσο και το μεγαλύτερο μέρος της αδειοδοτικής διαδικασίας. Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως εθνικής σημασίας και δημοσίου συμφέροντος ενώ η φάση ανάπτυξης του έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε.

Επιπλέον στις 18 Απρίλιου του 2023, εκδόθηκε το Installation Act για το υποθαλάσσιο κομμάτι του Poseidon.