Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί 2020

Διαγωνισμός 001/20
Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής-Οικονομικής και Λειτουργικής Υποστήριξης της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε

Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής-Οικονομικής και Λειτουργικής Υποστήριξης της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Α.Ε_06.07.2020

Διαγωνισμός 001/20 (6.07.2020)