Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής-Οικονομικής και Λειτουργικής Υποστήριξης της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Α.Ε_06.07.2020

5η Γενική Συνέλευση των Μετόχων